•  
 •  

Ασφαλτικές Μεμβράνες

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

Περιγραφή
Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο), η οποία παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά. Η τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C), βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, και γενικά ιδιότητες ιδανικές για στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας.

Εφαρμογές
Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής:
 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών και θεμελιώσεων
 • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών
 • Φράγμα υδρατμών

Διατίθεται σε διάφορα κιλά και σε διάφορες θερμοκρασίες, με ανάλογη ψηφίδα. 
Μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό μέτρο.

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  

Περιγραφή
Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη στεγάνωση σε θερμές κλιματολογικές συνθήκες, η λύση είναι η πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο). Παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ) και έχει κατασκευαστεί ώστε να προσφέρει πολύχρονη αδιαπερατότητα και προστασία στα έργα σας.
Σημείωση: Στην αγορά οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι γνωστές και με τον όρο "ασφαλτόπανα".

Εφαρμογή
Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους μεμβράνης, προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής, όπως:
 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
 • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
 • Επισκευές στεγάνωσης
 • Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων
 • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking
 • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών

Διατίθεται σε διάφορα κιλά και σε διάφορες θερμοκρασίες, με ανάλογη ψηφίδα. 
Μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό μέτρο.

ΑΝΤΙΡΙΖΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  

Περιγραφή
Η αντιριζική μεμβράνη αποτελεί μέρος του συστήματος φυτεμένων δωμάτων. Eίναι ελαστομερής (SBS) ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο) για αντιριζική προστασία. Η αντιριζική προστασία επιτυγχάνεται με την προσθήκη του ειδικού αντιριζικού συστατικού Preventol B2 στο πλαστομερές ασφαλτικό μείγμα. Μετά την τοποθέτησή της αποτελεί μία ενιαία στοιβάδα, αδιαπέρατη σε όλες τις διαστάσεις της στις ρίζες των φυτών. Η μεμβράνη παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά. Η τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C), βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά και, γενικά, ιδιότητες ιδανικές για στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας. Φέρει οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα υψηλών αντοχών και έχει άνω και κάτω επικάλυψη από λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου.
Σημείωση: Στην αγορά οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι γνωστές και με τον όρο "ασφαλτόπανα".

Εφαρμογές
 • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων φυτεμένων δωμάτων.
 • Στεγανοποίηση εξωτερικής επιφάνειας υπόγειων κατασκευών, οι οποίες έρχονται σε επαφή με φύτευση.
Διατίθεται ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (-10)(ΑPP) ΚΑΙ (-20)(SBS)
Μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό μέτρο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ  

Περιγραφή
Η στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη παράγεται από εξευγενισμένη άσφαλτο και ειδικά πρόσθετα, τα οποία βελτιώνουν την πλαστικότητά της, την αντοχή της σε γήρανση, σε θερμική καταπόνηση και τη συγκολλητικότητά της σε οποιοδήποτε υπόστρωμα. Η μεμβράνη φέρει οπλισμό από ειδικό πολυεστερικό ύφασμα, έχει κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω επικάλυψη από πολυεστερικό γεωύφασμα, πλήρως επικολλημένο, το οποίο ενισχύει τις μηχανικές αντοχές της και λειτουργεί και ως στρώση προστασίας της μεμβράνης από εργασίες που ακολουθούν της στεγάνωσης, όπως επιχώσεις, ρήψη σκυροδέματος προστασίας, κ.λπ.
Σημείωση: Στην αγορά οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι γνωστές και με τον όρο "ασφαλτόπανα".

Εφαρμογές
 • Στεγανοποίηση εξωτερικά υπόγειων τοιχίων
 • Στεγανοποίηση επίπεδων επιφανειών (στεγανολεκάνες, κανάλια)

Μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό μέτρο.

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ  

Περιγραφή
Η συνθετική διαπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπής  είναι ένα προϊόν τελευταίας τεχνολογίας για τη στεγάνωση της κεραμοσκεπής, η οποία συνδυάζει τα εξής βασικά πλεονεκτήματα:
 • Έχει εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο
 • Έχει πολύ υψηλές τιμές ατμοδιαπερατότηπας
 • Παρέχει απόλυτη στεγανότητα
Αποτελείται από αλλεπάλληλα στρώματα ενισχυμένου πολυπροπυλενίου (SP) εξαιρετικής μηχανικής αντοχής.
Μονάδα μέτρησης το τετραγωνικό μέτρο.